Girls of the Miao ethnic group attend new year observing activities in festive costumes in Rongshui Miao Autonomous County of southwest China’s Guangxi Zhuang Autonomous Region.
(Xinhua/Wang Zhongkang)

Girls of the Miao ethnic group attend new year observing activities in festive costumes in Rongshui Miao Autonomous County of southwest China’s Guangxi Zhuang Autonomous Region.

(Xinhua/Wang Zhongkang)